EKOLOGICKÁ FILA

Pro chemické společnosti jako Fila, je respekt k životnímu prostředí nejen otázkou získání ekoznaček a certifikátů: je to reálný a morální závazek - řadu konkrétních možností, které zahrnují všechny sektory společnosti.

Green Care: ekologický projekt Fila

Green Care: systém ohleduplnosti k přírodě od výroby přes používání výrobků až po likvidaci. Fila se stará o životní prostředí v mnoha ohledech.

Green Line - 10 zelených pravidel

1. Vysoká biologická rozložitelnost.

2. V souladu s předpisy VOC: Green Line produkty obsahují minimum těkavých uhlovodíků, případně jejich neobsahují vůbec

3. Výrobky bez rozpouštědel.

4. Produkty, které nejsou klasifikovány jako toxické, hořlavé nebo škodlivé pro člověka a životní prostředí.

5. Vysoká koncentrace: tyto produkty mají vyšší vydatnost, což znamená menší s odpad z produktů v oblasti životního prostředí a menší spotřeba obalů.

6. pH mezi 3 a 12: Fila produkty nejsou agresivní k povrchům, ale přitom jsou velmi účinné.

7. Výrobky bez formaldehydů a chlornanu, což jsou toxické a karcinogenní produkty, které se velmi často nacházejí v chemických látkách pro čištění a ochranu povrchů.

8. Vosky bez přidání kovů: přítomnost kovů ve výrobcích je vysoce znečišťujícím faktorem pro vodní ekotop.

9. Rozpouštědla a výrobky na vodní bázi - vyloučení škodlivých a znečisťujúcich látek (carbitols a cellosolves).

10. Odstranění ftalátů jako změkčovadel ve všech voscích - odpovědnost za problémy s plodností u zvířat i lidí.

Green Line výrobky mají nízký dopad na životní prostředí. Jejich použití vám může přispět k získání certifikátu LEED - Green building rating systém, pro rozvoj ekologicky přátelských budov uznaných na mezinárodní úrovni.

LEED normy (lídr v oblasti energetiky a životního prostředí) stanoví parametry pro výstavbu budov a naznačují požadavky na šetrný přístup k životnímu prostředí.

Fila výrobky patří do parametru "Low-Emitting materiálů, Barvy a nátěry" (EQ 4.2), jejichž cílem je snížit množství cizorodých prvků ve vzduchu uvnitř budov.